Regulaminy

Regulamin ogólny

  1. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Złoty Potok Resort mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt w ośrodku.
  2. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 6.00. Zachowanie osób przebywających w obiekcie nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
  3. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego. Zatrzymanie domku po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. W przypadku, kiedy Gość opuści domek do godz. 16.00, naliczana zostaje opłata za pół doby.
  4. Ośrodek pobiera kaucję zwrotną w wysokości 300 zł na poczet zabezpieczenia wyposażenia domku. Gość zobowiązany jest rozliczyć się z wyposażenia domku zgodnie z wykazem. Ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia lub brak wyposażenia oddanego w użytkowanie na czas pobytu a powstałych z jego winy. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gości będzie pobierana opłata za zniszczone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem zniszczonych przedmiotów.
  5. Formalności związane z meldunkiem i opłatą pobytu dokonuje się w dniu przyjazdu.
  6. Wczasowicze mogą przyjmować gości na terenie ośrodka od godziny 8.00 do 22.00 po uprzednim zgłoszeniu w recepcji oraz uiszczeniu obowiązującej opłaty wstępu na teren ośrodka. W przypadku stwierdzenia nocowania innych osób, wynajmujący domek jest zobowiązany uiścić opłatę za nocleg oraz zapłacić karę w wysokości 300zł.
  7. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd), opłaty nie podlegają zwrotowi.
  8. Ośrodek za rzeczy zaginione w czasie pobytu w Ośrodku nie bierze żadnej odpowiedzialności. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na wczasowiczu.
  9. Ośrodek posiada bezpłatny, dozorowany parking, na którym goście parkują samochody. Przy domku, wynajmujący może korzystać z jednego miejsca parkingowego.
  10. Zabrania się grillowania na tarasach i plaży oraz rozpalania ogniska w miejscach, które nie są do tego wyznaczone.